အမှတ် ၁၅/စ၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ တမ္ပဝတီ၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

Products and Services

  • TV, Air Con ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ေရပူ၊ေရေအး၊ ၂၄နာရီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက်တည္းခိုႏိုင္ရန္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။
  • အေပၚဆံုးထပ္မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၊ မႏၲေလးေတာင္၊ ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ကို စစ္ကိုင္းေတာင္မ်ား ေနာက္ခံထား၍ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
  • အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လမ္းေလွ်က္ရင္း ျမန္မာ့႐ိုးရာ ပန္းတေမာ့၊ ပန္းတဥ္း၊ ပန္းပု စသည့္ လက္မႈပညာ႐ွင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝလႈပ္႐ွားမႈကုိ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
  • မိမိအိမ္တြင္ ေနထိုင္ေနရသလို ခံစားေစရမည့္ ပန္ေတာ္ဦး ဟိုတယ္တြင္ ေအးေအးေဆးေဆး အနားယူလွည့္ပါ။

Categories

  • တည္းခိုခန္းမ်ား
  • မိုတယ္မ်ား