Listings in ဟိုတယ်များ

Total 245 listings found.

We recommend following 33 businesses for Listings in ဟိုတယ်များ .

Showing 30 of 33 recommended businesses.
6+ Years with MD
 • Good Commodation
 • Good Service
 • Good Taste
အမှတ် ၃၅/၃၇/၃၉၊ အခန်း ၁၀၄၊ ဗဟိုလမ်း၊ Twin Tower၊ ၊
01-510117, 09-422514514, 01-539258
2+ Years with MD
 • အရည္အေသြးျမင့္မားသည...
 • Modernization and R...
အမှတ် ၄၅/ဂျီ၃၊ တေးနုယဉ်လမ်း၊ ၇ မိုင်ခွဲ၊ ၊
09-457877771, 09-457877772, 09-457877773
3+ Years with MD
 • TV, Air Con ၊ ေရခဲေ...
 • အေပၚဆံုးထပ္မွ မႏၲေလ...
 • အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္...
အမှတ် ၁၅/စ၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ တမ္ပဝတီ၊ ၊
09-777717444, 09-449449226
6+ Years with MD
 • Wifi Free ၊ ေရပူေရေ...
 • ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာ...
အမှတ် ၆၈၆၊ ၈ဝလမ်း၊ (၃၉)လမ်း နှင့် ၄ဝလမ်း ကြား၊ ၊
09-2001648, 09-5177563
6+ Years with MD
 • Breakfast
 • hot water
အမှတ် ၆၃/၆၄၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊ ၊
09-970494843, 01-223587
1+ Year with MD
 • သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ...
အုန်းပင်ခြံရပ်၊ ၊
09-777800862
2+ Years with MD
 • လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္ေ...
အမှတ် ၁၅၅၊ ၈ဝလမ်း၊ (၂၈)လမ်း နှင့် (၂၉)လမ်း ကြား၊ ၊
02-4023135, 09-447272639
3+ Years with MD
 • ကမာၻေျမႀကီး သန္႔႐ွင...
 • 24 Hours Service ေပ...
အမှတ် ၆/၃၊ (၃၉)လမ်း၊ (၅၇)လမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊ ၊
09-975250008, 09-965262525
2+ Years with MD
 • ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းျခင...
၆၂လမ်း၊ (၃၈)လမ်း နှင့် (၃၉)လမ်း ကြား၊ ၊
09-954430730, 09-954430830
6+ Years with MD
 • မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕အေကာင...
အမှတ် ၅၈၊ ရရလမ်း၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ၊
09-258181336
4+ Years with MD
 • ကားပါကင္ က်ယ္ဝန္းျခ...
 • Down Town
၃၄လမ်း၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ၊
09-448058810, 09-448058811
15+ Years with MD
 • Wifi Internet Access
 • 24 hours Electricit...
(၂၇)လမ်း၊ ၆၅လမ်းနှင့် ၆၆လမ်းကြား၊ ၊
02-4068149, 02-4032309
26+ Years with MD
 • သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ေသာ ...
အမှတ် ၂၇၃၊ ၃၅လမ်း၊ ၈၁လမ်း ထောင့်၊ ၊
02-4033622, 02-4064543
6+ Years with MD
 • တည္းခိုခန္းမ်ား
 • 24 Hours Services သ...
၈၁လမ်း၊ (၃၁)လမ်း နှင့် (၃၂)လမ်း ကြား၊ ၊
02-4032673, 02-4066087
6+ Years with MD
 • သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ က်ယ...
 • တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္း၍ စ...
မြစ်ငယ်မြစ်ဘေး၊ ဈေးသစ်ရပ်၊ ပလိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ၊
09-797979376, 09-2005008
8+ Years with MD
အမှတ် ၁၃၀၊ (၇၉)လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ၊
02-4032277, 02-4030601
8+ Years with MD
 • Bicycle Rental Serv...
 • Internet (Wi-Max-RT...
၈၁လမ်း၊ (၃၂)လမ်း နှင့် (၃၃)လမ်း ကြား၊ ၊
02-4065586, 09-787878835
2+ Years with MD
 • သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ေသာအ...
 • က်ယ္ဝန္းေသာကားပါကင္၊
အမှတ် ဖဖ-၅/၁၂၊ (၄၉)လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း ထောင့်၊ ၊
09-968666616
10+ Years with MD
 • သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ၿပီး...
တောင်ရိုးလမ်း၊ နန်းဦးမြို့သစ်ရပ်၊ ၊
09-774321426, 072-21426
2+ Years with MD
 • Wifi Service, Priva...
 • 24 Hours Electricit...
၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ၁၀၃(သဇင်လမ်း) နှင့် ၁၀၃အေ(ငုပြာလမ်း)ကြား၊ ၆၃အေ(တမာလမ်းသွယ်)၊ ၊
09-444495906
20+ Years with MD
 • သီရိမႏၱလာကားႀကီးကြင...
 • ေစ်းခ်ိဳေတာ္၊ မန္းသ...
၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ ယုဇနလမ်း၊ ၊
09-400882727
4+ Years with MD
 • Buffet Breakfast
 • Ticketing Service
အမှတ် ၅၆၆၊ (၃၂)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ၊
02-4067402, 02-4067401
16+ Years with MD
 • 3 Family rooms, 39 ...
 • 24 Hours Electricit...
(၂၇)လမ်း၊ ၆၉လမ်း ထောင့်၊ ၊
02-4030010, 02-4030009
14+ Years with MD
 • အရည္အေသြးေကာင္းေသာပ...
၈၂လမ်း၊ (၂၇)လမ်း နှင့် (၂၈)လမ်း ကြား၊ ၊
02-4064797, 09-400191972
12+ Years with MD
 • တည္းခိုခန္းမ်ား
 • တည္းခိုခန္းမ်ား​ေရမ...
အမှတ် ၄၂၄၊ ၈၁လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
02-4065111, 02-4034069
5+ Years with MD
 • သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ေသာ ...
 • ကားပါကင္က်ယ္ဝန္းျခင...
ရွှေစာရံဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၆)ရပ်၊ အုန်းချောရွာ၊ ၊
09-43138005
11+ Years with MD
ရရလမ်း၊ (၂၉)လမ်း နှင့် (၃၀)လမ်း ကြား၊ ၊
02-4065771, 02-4022612
6+ Years with MD
 • သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ေသာ ...
 • ဟိုတယ္မ်ား။
အမှတ် ၁၇၆၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ၊
02-4066524, 02-4031588
2+ Years with MD
 • 24 hours reception,...
 • Free Wifi
အမှတ် ၂၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ ဘောက်ထော်၊ (၁၆)ရပ်ကွက်၊ ၊
09-775339252, 01-775339253
1 2
to view 245 listing result for Listings in ဟိုတယ်များ