၃၄လမ်း၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

Products and Services

  • ကားပါကင္ က်ယ္ဝန္းျခင္း။
  • Down Town

Categories

  • ဟိုတယ္မ်ား