အမှတ် ၅၈၊ ရရလမ်း၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕အေကာင္းဆံုးအခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕လယ္တြင္တည္႐ွိျခင္း၊ အစည္ကားဆံုးတ႐ုတ္တန္းေစ်းႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္႐ွိျခင္း၊ ေစ်းဝယ္ရန္အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ရတနာပံုေစ်းႏွင့္ ကပ္လွ်က္တည္႐ွိျခင္း၊ Diamond Plaza & Grate Wall Shopping Center ထိုင္းစားေသာက္ဆိုင္၊ အီတလီစားေသာက္ဆိုင္၊ ကိုးရီးယားစားေသာက္ဆိုင္၊ တ႐ုတ္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္တည္႐ွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း၊ အသင့္ေတာ္ဆံုးေသာႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း

Categories

  • မိုတယ္မ်ား
  • တည္းခိုခန္းမ်ား