၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ ယုဇနလမ်း၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • သီရိမႏၱလာကားႀကီးကြင္းအနီးတြင္ တည္႐ွိ၍ သြားလာေရးလြယ္ကူျခင္း
  • ေစ်းခ်ိဳေတာ္၊ မန္းသီရိေစ်းအနီးတြင္ တည္႐ွိ၍ ေရာင္းဝယ္ေရးကိစၥမ်ား​ အဆင္ေျပစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ သက္ေတာင့္သက္သာ နားေနႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း။

Categories

  • မိုတယ္မ်ား
  • တည္းခိုခန္းမ်ား