၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ ၁၀၃(သဇင်လမ်း) နှင့် ၁၀၃အေ(ငုပြာလမ်း)ကြား၊ ၆၃အေ(တမာလမ်းသွယ်)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Wifi Service, Private Bathroom ေရပူ/ေရေအး
  • 24 Hours Electricity, Air-Con, TV, Mini bar ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားအတြက္ 24 hrs security ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနပါသည္။

Categories

  • တည္းခိုခန္းမ်ား