AC [Air Con]

အမှတ် နန-၉၊ ၆၂လမ်း၊ (၁၃၂)လမ်း (မင်္ဂလာလမ်း)နှင့် စံပြလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
0
Be the first to
write a review
Get directions
Write a review

Branches

AC - Air Con
၆၅လမ်း၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်၊, ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
AC-Air Con
၆၅လမ်း၊ မြို့သစ်၊ ၁၀၈လမ်း နှင့် ၁၀၉လမ်းကြား၊, ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး