Listings in လေအေးပေးစက် ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး

Total 159 listings found.

We recommend following 40 businesses for Listings in လေအေးပေးစက် ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး .

Showing 30 of 40 recommended businesses.
6+ Years with MD
 • 6 Wall Mounted Split ...
 • 6 Ceiling Cassette Ty...
 • 6 Floor Ceiling Suspe...
အခန်း ၀၀၂၊ တိုက် စီ-၁၊ နှင်းဆီလမ်း၊ Highway Complex Housing၊, ,
01-504306, 09-421002586
3+ Years with MD
 • 6 HH Open Showcase-Re...
 • 6 Glass Door Refriger...
 • 6 Open Showcase-750D-...
အမှတ် ၁၁၅/၁၊ (၈)လမ်း နှင့် (၉)လမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်ပန်းခြံ၊ အာ(၁)လမ်း၊, ,
09-448449993, 09-448449994, 09-448449995, 09-448449996
11+ Years with MD
 • 5 3 Years Warranty
 • 5 After Sales Service
 • 5 Delivery Free( Mand...
အမှတ် (ဘီ)/ဘီ-၃၊ (၆၀)လမ်း၊ (၃၁)လမ်း နှင့် (၃၂)လမ်း ကြား၊ ရတနာမန္တလေးအိမ်ယာ၊, ,
09-402631622, 09-974471700
2+ Years with MD
 • 6 Refrigeration Machi...
အမှတ် ၁၅၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊, ,
09-5167150, 09-441430808, 09-441430809
9+ Years with MD
 • 5 ေလေအးစက္ Brand အမ်ဳ...
 • 5 ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်...
 • 5 ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စ...
အမှတ် ၈၀၊ (၇၉)လမ်း၊ (၂၈)လမ်း နှင့် (၂၉)လမ်း ကြား၊, ,
09-265594117, 09-91041587, 09-254020335
2+ Years with MD
 • 4 HVAC System သံုး Va...
 • 4 Plumbing ႏွင့္ Fire...
အမှတ် ၂၊ ဒုတိယထပ်၊ ဘုရင့်နောင်(၁၄)လမ်း၊ ရန်ကုန်သစ်ရပ်ကွက်၊, ,
09-751278447, 09-426552277
9+ Years with MD
 • 8 Air con မ်ားအသစ္ေရာ...
 • 8 Air Con မ်ားဂ်ီးေဆး...
 • 8 အေအးခန္းအတြက္ကုန္က်...
အမှတ် ၅၆၁၊ ၈၁လမ်း၊ (၃၇)လမ်း နှင့် (၃၈)လမ်း ကြား၊, ,
09-256515151, 09-2024566
14+ Years with MD
 • 3 ေရခဲစက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊...
 • 3 ေလေအးေပးစက္သံုးအပုိ...
အမှတ် ၆၁၊ (၃၆)လမ်း၊ ၇၅လမ်းနှင့် ၇၆လမ်းကြား၊, ,
09-259119868, 09-974495781
4+ Years with MD
 • 4 Air-con မ်ိဳးစံုေရာ...
၆၄လမ်း၊ ၁၀၉(ဘီ) လမ်းထောင့်၊, ,
09-963612469, 09-458992016
11+ Years with MD
 • 1 ေရခဲေသတၱာ၊ အဝတ္ေလွ်...
 • 1 24/7
အကွက် ၂၂၄၊ အောက်ကမ်းနားလမ်း၊ ရွှေလရောင်ဝင်း၊, ,
09-2050436
2+ Years with MD
 • 2 24 Hours Service
(၄၉)လမ်း၊ (၁၂ဝလမ်း (မင်းကြီးရန်နောင်လမ်း) ထောင့်၊, ,
09-444038386, 09-780333302
13+ Years with MD
 • 1 ကားေလေအးေပးစက္၊ ေလေ...
 • 1 ေရခဲေသတၱာမ်ိဳးစံု ျ...
၁၂လမ်း နှင့် ၁၄လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ သီရိသုခလမ်း၊ ၈၇-ဒီလမ်း၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-441000673, 09-402613460
22+ Years with MD
 • 3 ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္...
 • 3 လက္လီ၊ လက္ကား ျဖန္႔...
အမှတ် ၆၊ (၂၃)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊, ,
09-979489077, 09-91007112
3+ Years with MD
 • 1 အဲယားကြန္း၊ ေရခဲေသတ...
အကွက် ၂၊ မြောက်ပြင်၊ ညောင်ကွဲ၊, ,
09-420308960, 09-254204157
3+ Years with MD
 • 1 အဲကြန္း၊ ေရခဲေသတၱာ၊...
၆၈လမ်း၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ သိပ္ပံလမ်းမြောက်ဘက်၊, ,
09-259507970, 09-441001269
15+ Years with MD
 • 1 အိမ္အေရာက္ပုိ႔ေဆာင္...
 • 1 ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပး...
အမှတ် ခ-၅၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊, ,
09-2017651
1 2
to view 159 listing result for Listings in လေအေးပေးစက် ပြုပြင်ရောင်းဝယ်ရေး