တိုက် ၃၈၊ ၆၆လမ်း၊ ၁၆လမ်းထောင့်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး