Listings in ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း) and ချည်မျှင်စက်ရုံများ

Showing 12 of 13 results
အမှတ် ဂျီ-၃/အေ၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153404, 02-5154136, 02-5154137, 09-447258988
အမှတ် ၂၁၊၂၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43144025, 09-2060852, 02-4060208
2020 | Advertisement
2021 | Advertisement
အမှတ် အေ-၄(အေ)၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ငွေတော်ကြည်ကုန်း၊, ,
09-426808176, 02-5154824
အမှတ် ဂျီ-၃/အေ၊ ယောမင်းကြီးလမ်း၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း အနီး၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153404, 02-5154136, 02-5154137, 09-2001974
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သကျသီဟဘုရား မြောက်ဘက်၊, ,
09-445870616, 09-452625919
အမှတ် ၂၇၇/၂၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4065142, 02-4031048
အမှတ် အိတ်ချ်-၈၃၊၁၁၀၊ (၁၃၈)လမ်း (ဧဝရတ်လမ်း)၊ ၆၈လမ်းနှင့် (၆၉)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154290, 02-5153265
အမှတ် ၂၂၊၃၀၊ မြေညီထပ်၊ ပင်မကိုင်းတန်းဈေး၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-2003956
မြေညီထပ်၊ ပင်မကိုင်းတန်းဈေး၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-772198930, 09-445610108, 09-91041923
1 2