Listings in အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ and ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း)

Showing 12 of 27 results
2020 | Advertisement
(၁၉)လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ဘုရင်ဆန်စက်လမ်းကြား ထောင့်၊, ,
09-952205256, 02-4024492
အမှတ် ဒ-၈/၅၊ ၈၊ ၃၈လမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-5131347, 09-797809031
(၂၇)လမ်း၊ ၆၈လမ်းနှင့် ၆၉လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
09-400027584, 09-5230678
အမှတ် အေ-၂၁၊ ပထမထပ်၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-962022944, 09-960502425, 09-2022944
အမှတ် ၃၇၊ (၂၃)လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-43106544, 09-972122257, 09-972122256
၅၁လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် နှင်းဆီလမ်း ကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-693799858, 09-698185080, 09-894488074
အမှတ် ၂၁၊၂၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43144025, 09-2060852, 02-4060208
2020 | Advertisement
အမှတ် ၃၄၊ ၈၃လမ်း၊ (၁၇)လမ်း နှင့် (၁၈)လမ်း ကြား၊ ကသဲဝင်း၊ အနောက်ပေါက်၊ မြေညီထပ်တိုက်ခန်း၊, ,
09-2050360, 09-977360360
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သကျသီဟဘုရား မြောက်ဘက်၊, ,
09-445870616, 09-452625919
1 2 3