Listings in အထပ်သား and ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း)

Showing 12 of 21 results
အမှတ် စီ-၁၊ စီ-၂၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ယာတော်၊, ,
02-5153413, 09-792388744, 09-441008868, 09-2018564, 09-2024404
အမှတ် အို-၁၊ ၂၂လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-2450900, 09-2450700, 02-4066051
အမှတ် ၂၁၊၂၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43144025, 09-2060852, 02-4060208
အမှတ် ၁၄၀၊ (၃၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း ထောင့်၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
02-4022981, 09-2024082
အမှတ် ၁၀၉၊ ၃၆လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာမြောက်၊, ,
09-2005757, 02-4064239, 09-2007156, 02-4066861
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သကျသီဟဘုရား မြောက်ဘက်၊, ,
09-445870616, 09-452625919
၂၃လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-5141940, 09-2027430, 09-91010334, 09-5130802, 02-4031015
2021 | Advertisement
(၁၂)လမ်း၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ မြောက်ဘက်ထောင့်၊ ညောင်ကွဲ၊, ,
09-2053401, 09-2003549, 09-697008009
အမှတ် ၂၇၇/၂၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4065142, 02-4031048
အမှတ် ၂၂၊၃၀၊ မြေညီထပ်၊ ပင်မကိုင်းတန်းဈေး၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-2003956
(၅၂)လမ်း၊ (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း) ထောင့်၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-256102228, 09-263153947, 09-5231853
1 2