Listings in ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း) and စားသောက်ကုန်နည်းပညာ သင်တန်းများ

Showing 12 of 16 results
အမှတ် ၂၆၊ ၈၃လမ်း၊ (၁၈)လမ်းနှင့် (၁၉)လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-264830309, 09-402740288, 09-402672217
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊, ,
09-790138735, 09-421037878
(၆၀)လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ အောင်ပြည်မိုးအိမ်ရာ၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-255563400
ဓနုံးမြောင်းဘောင်၊ ဘိုလိုင်းကျောင်း တောင်ဘက်၊ မြစ်လောင်းရွာ၊, ,
09-2220953, 09-2220952
အမှတ် အီး-၄၊ (၃၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-254249545, 09-960674355
အမှတ် ၂၁၊၂၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43144025, 09-2060852, 02-4060208
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သကျသီဟဘုရား မြောက်ဘက်၊, ,
09-445870616, 09-452625919
အမှတ် အေ-၄၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-402520073, 09-5134987
အမှတ် ၂၇၇/၂၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4065142, 02-4031048
အမှတ် ၂၂၊၃၀၊ မြေညီထပ်၊ ပင်မကိုင်းတန်းဈေး၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
09-2003956
1 2