Listings in ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း) and ဝါကြိတ်စက်

Showing 12 of 25 results
အမှတ် ပပ-၁၈/၂၃၊ စံပယ်လမ်း၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153535, 09-974270019
အမှတ် ၂၁၊၂၂၊ ၈၆လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-43144025, 09-2060852, 02-4060208
အမှတ် ပပ-၂၂/၅၀၊၅၁၊ တမာလမ်း၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-974280140, 09-402602416
အမှတ် ပပ-၁၁/၉၁၊ ၆ဝဘီလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-969469400
အမှတ် ပပ-၁၇/၆၂၊ ၆၃၊ ခတ္တာလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154182, 09-2011039, 09-2055379
အမှတ် ပပ-၅၃၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဖိုးရာဇာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-798640718, 09-793751343, 09-265132510
အမှတ် ပပ-၁၁/၅၄၊၆၇၊ ၆ဝဘီလမ်း နှင့် ၆၁လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402657575
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ သကျသီဟဘုရား မြောက်ဘက်၊, ,
09-445870616, 09-452625919
အမှတ် ပပ-၁၀/၃၂၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း နှင့် ယောမင်းကြီးလမ်း ကြား၊ ဇီဇဝါလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-256361369
အမှတ် ၂၇၇/၂၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4065142, 02-4031048
အမှတ် လလ-၁၅/၅၅၊၅၆၊ ၆ရလမ်း၊ (၁၄၀)လမ်း (မက္ခရာလမ်း)နှင့် (၁၄၁)လမ်း (တပင်ရွှေထီးလမ်း)ကြား၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2010227, 09-782010227, 09-442010227
အမှတ် ပပ-၁၁/၂+၃၊ ၆၁လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း နှင့် သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2215593, 09-2018609
1 2 3