Listings in ပွဲရုံများ (မန်ကျည်း) and ကွန်ပျူတာနည်းစနစ် ရောင်းဝယ်သူများ

Showing 12 of 57 results
Advertisement
အခန်း အီး-၄၊ တတိယထပ်၊ ၃၄လမ်း၊ (၇၈)လမ်း ထောင့်၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊ အမ်အိုင်စီတီပတ်ခ်၊,
အမှတ် သ-၁၁/၇၊ ၆၃လမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-261442292, 09-252584280, 09-969786736, 09-969786735
2020 | Advertisement
Advertisement
အခန်း အီး-၄၊ တတိယထပ်၊ ၃၄လမ်း၊ ၇၈လမ်း ထောင့်၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊, ,
Advertisement
အခန်း ဒီ-၁၀၆၊ ပထမထပ်၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ရွှေဖြူပလာဇာ၊, ,
၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မေတ္တာလမ်းသွယ်၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-2035983, 09-456719188, 09-456719200
အမှတ် ဘလောက်-၃၊ယူနစ်-၉၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-400488668
အမှတ် အေ-၁၊ ၃၅လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-797566777, 09-450027626
အမှတ် ၄၀၊ ၇၁လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-2016157, 09-797207372
အမှတ် ၄၀၊ ၇၁လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-2016157, 09-797207372
1 2 3 4 5