Listings in ပွဲရုံများ (ပဲအမျိုးမျိုး) and ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်)

Showing 12 of 392 results
ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ၆၂-စက်မှုပန်းခြံလမ်း ထောင့်၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4080410, 02-5153874, 09-5044459, 02-4069651, 02-5154668
အမှတ် ၆၇၊ (၃၂)လမ်း၊ ၇၁လမ်းနှင့် ၇၂လမ်းကြား၊ ရန်မျိုးလုံ၊, ,
09-896800392, 09-2030220, 09-2002558, 09-962002558, 02-4071258
Advertisement
အမှတ် အေ-၁၂၃၊ ၂ဝလမ်း၊ ၈၃လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ညောင်ပင်ဈေး တောင်ဘက်၊, ,
အမှတ် ၃၆၊ ၂၅လမ်း နှင့် ၂၆လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-2018212, 09-91014121
အမှတ် ၂၄၂၊ ၃ဝလမ်း၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
02-4072195, 09-2010820
အမှတ် ဏ-၇/၈၉၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ စံပယ်လမ်း နှင့် စိန်ခြယ်လမ်း ကြား၊ နေကြာလမ်း၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-2019595, 09-43194682
2020 | Advertisement
၃ဝလမ်း၊ ၈၉လမ်း နှင့် ၉ဝလမ်း ကြား၊ ကျောက်ဆစ်မီးသတ် တောင်ဘက်၊ သမီးတော်ဈေးရပ်၊, ,
09-2023160, 09-402031664
အမှတ် ၃၅၊ ၈ရလမ်း၊ (၂၅)လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
09-2005306, 02-4064024
2021 | Advertisement
(၃၀)လမ်း၊ ၈၉လမ်း နှင့် ၉ဝလမ်း ကြား၊ သမီးတော်ဈေး၊ ကျောက်ဆစ်မီးသတ် တောင်ဘက်၊, ,
09-2031664, 09-2015304
အမှတ် အကွက်-၂၀၁၊ ၂၆လမ်း၊ ၉၁လမ်း ထောင့်၊ သီရိမာလာအနောက်၊, ,
02-4065004, 09-2062127
အမှတ် ၃၀၊ ၂၆လမ်း၊ ၉ဝလမ်း နှင့် ၉၁လမ်း ကြား၊ သီရိမာလာအနောက်၊, ,
02-4064462, 09-798636344
1 2 3 4 5