Listings in စားတော်ဆက်များ (ဂျပန်အစားအစာ) and ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်)

Showing 12 of 21 results
2020 | Advertisement
အမှတ် ဘလောက်-၁၊ယူနစ်-၁၉၊ ၇၃လမ်း၊ သဇင်လမ်း နှင့် ငုရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
02-2000194, 09-444457105
အမှတ် ၈၁/အေ၊ (၂၇)လမ်း၊ ၆၈လမ်းနှင့် ၆၉လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
09-978442988, 09-962577160
အမှတ် ၁၀၂/၈၊ ၈၅လမ်း၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေအနောက်၊, ,
09-402696056, 09-43066907
1 2