Listings in ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်) and ခြင်ဆေး

Showing 12 of 16 results
အမှတ် ဂျီ-၃/၄၊ ၈၂လမ်း၊ ၂၆လမ်း နှင့် ၂ရလမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
09-2016205, 02-4021379, 02-4022556, 09-441007518
2020 | Advertisement
ေလှံဗိုလ်လမ်း၊ ၄၈လမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊, ,
09-43148064, 09-402770491
အမှတ် ဆဆ-၅/၃၂၊ ၅၆လမ်း၊ အောင်ဇေယျလမ်း နှင့် အောင်ဆန်းလမ်း ကြား၊ အောင်ပင်လယ်၊, ,
09-2002253, 02-4033654, 09-782002253, 09-962002253
အမှတ် ၂၄၀၊ ၈၃လမ်း၊ ၂ရလမ်း နှင့် ၂၈လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊, ,
02-4067178, 02-4067179, 09-257566660, 09-257566669
အမှတ် က-၁၄၆၊ ရန်ကြီးအောင်လမ်း၊ ရန်ကင်းသာယာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ,
09-797530534
အမှတ် ၃၅၊ ၈၄လမ်း၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
02-4023336, 09-2033146, 09-782033146
၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ယဉ်ပျံ၊ ကံကောက်၊, ,
09-2033146, 09-790132533, 09-772033146
အမှတ် ၄၆၂၊ ၈၃လမ်း၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊, ,
02-4033419, 09-5139480, 09-259013866
1 2