Listings in ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်) and ဂျာနယ်များ

Showing 12 of 19 results
၈ဝလမ်း၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊, ,
09-793130486
၁၉လမ်း နှင့် ၂ဝလမ်း ကြား၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-258252565, 09-963969385, 09-777706930, 09-974448869
အမှတ် ၅၇/၂၇၊ ၃၅လမ်း နှင့် ၃၆လမ်း ကြား၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာမြောက်၊, ,
09-43010747, 09-402607377
အမှတ် ဘလောက်-၁၊ ယူနစ်-၅၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-73045140, 02-2000045
အမှတ် ၁၆/၄၊ ၂၄လမ်း နှင့် ၂၅လမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-263200010, 02-2844113
၈၆လမ်း၊ ၁၁-လမ်းနှင့် ၁၂-လမ်းကြား၊ အမရဌာနီအနောက်၊, ,
09-426504860, 09-783454860
၂၁လမ်း နှင့် ၂၂လမ်း ကြား၊ ၈၉လမ်း နှင့် ၉ဝလမ်း ကြား၊ မင်းတဲအီကင်း၊, ,
09-33870555, 09-778880074
အမှတ် ဗဗ-၉/၉၉၊ ၁၀၀၊ ၄၄လမ်း၊ မြတ်လေးလမ်း နှင့် ပိတောက်လမ်း ကြား၊ အောင်သာယာ၊, ,
09-256185935, 09-797152567
အမှတ် ဘလောက်-၄၊ ယူနစ်-၁၇၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-459090451, 09-459090452
1 2