Listings in ထန်းလျက်နှင့်ထန်းလျက်မှုန့် and ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်)

Showing 6 of 6 results
အမှတ် ၁၂၈/၆၊ ၈၅လမ်း၊ (၂၄)လမ်းနှင့် (၂၅)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-428088875, 09-796665588
အမှတ် ၃၅၊ ၈၅လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊, ,
09-2006542, 09-2006540, 02-4073908, 02-4036040