Listings in ပွဲရုံများ (စားသောက်ကုန်) and ဖက်ရှင်ဆိုင်များ

Showing 12 of 608 results
အမှတ် ၁၁၂၊ ပထမထပ်၊ ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-5076168
အမှတ် အေ-၂၂၊ ပထမထပ်၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-772260025, 09-772260026
အမှတ် ၃၁၊ မြေညီထပ်၊ ရတနာပုံဒိုင်းမွန်းပလာဇာ၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-455585882, 09-455585883
၇၃လမ်း၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
09-787777314
အမှတ် ဘီ-၃၊ (၁၁၅)လမ်း (သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း)၊ ရရလမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားဝင်း တောင်ဘက်၊ ချမ်းမြသာယာ၊, ,
09-977280926, 09-797515951
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၀၊ အောက်ကမ်းနားလမ်း၊ ၂၆လမ်း နှင့် ၂ရလမ်း ကြား၊ မြို့တော်ဥယျာဉ်တိုက်တန်း၊ သီရိဟေမာအနောက်၊, ,
09-5153647
၃၅လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊, ,
09-780306527
၃၅လမ်း၊ ၈၈လမ်း နှင့် ၈၉လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
09-780306527, 09-969754823
အမှတ် ၂၂၁၊ ၃၁လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-5149432, 09-765149432
အမှတ် အကွက်-၅၃၊ ၁၂-လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊, ,
09-441028939, 09-788686680, 09-402573317
1 2 3 4 5