အမှတ် မ-၈၀၊ (၃၅)လမ်း၊ (၅၆)လမ်း ထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး