အမှတ် ဆ-၇/၇၅၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ ၇၁(အေ)လမ်း၊ ၁၀၈(ဇလပ်ဝါ)လမ်း နှင့် ၁၀၉(ခိုင်ရွှေဝါ)လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • နီယြန္ဆိုင္းဘုတ္၊ LEDဆိုင္းဘုတ္၊
  • ဆိုင္ခန္းမ်က္ႏွာစာအလွဆင္ျခင္း
  • စတီးေ႐ႊ၊ စတီးေငြကမၺည္းဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို စိတ္တိုင္းက်လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။
  • ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်စိတ္ေက်နပ္မႈ႐ွိေစရန္အတြက္အစဥ္အေလးထားေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္႐ွွိပါသည္။

Categories

  • ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား
  • နီယြန္ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္း
  • အိမ္တြင္းအလွဆင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပစၥည္းမ်ား