Shwe Pyi Moe-Chan Thar
Shwe Pyi Moe-Chan Thar

Shwe Pyi Moe-Chan Thar

5.0 ( 0 Ratings ) |
(၆၀)လမ်း၊ (၃၈)လမ်း နှင့် (၃၉)လမ်း ကြား၊, မဟာအောင်မြေမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Open at 6:00 AM
Monday : 6:00 am - 7:30 pm
Tuesday : 6:00 am - 7:30 pm
Wednesday : 6:00 am - 7:30 pm
Thursday : 6:00 am - 7:30 pm
Friday : 6:00 am - 7:30 pm
Saturday : 6:00 am - 7:30 pm
Sunday : 6:00 am - 7:30 pm
Get directions .
Business Overview
We built our shwe pyi moe since 2000.
Other Business Categories
  • ေက်ာက္ခဲြစက္မ်ား
  • စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
Brands / Services
  • ေသခ်ာတာက ---- ေရႊျပည္မိုး
  • အျမန္အေရာက္ပို႕မွာက ---- ေရႊျပည္မိုး
  • သင္သိထားဖို႔က ---- ေရႊျပည္မိုး
  • အုတ္ထံုးသဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး