Sein Baho
Sein Baho

Sein Baho

5.0 ( 0 Ratings ) |
အမှတ် ၃၀/အေ၊ ၈၄လမ်း၊ (၂၄)လမ်း နှင့် (၂၅)လမ်း ကြား၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Open at 8:00 AM
Monday : 8:00 am - 6:00 pm
Tuesday : 8:00 am - 6:00 pm
Wednesday : 8:00 am - 6:00 pm
Thursday : 8:00 am - 6:00 pm
Friday : 8:00 am - 6:00 pm
Saturday : 8:00 am - 6:00 pm
Sunday : 8:00 am - 6:00 pm
Get directions .
Other Business Categories
  • ရေပိုက်နှင့် အပိုပစ္စည်းများ
  • ဆန်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး
  • ဖိနပ်ဆိုင်
Brands / Services
  • မနီလာႀကိဳးလက္လီ၊ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရး။
Video