အမှတ် ဒီ-၃၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ရတနာသီရိအိမ်ယာ၊ မောရဂီဝါ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး