Listings in အအေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ and အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 24 results
2020 | Advertisement
(၁၉)လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ဘုရင်ဆန်စက်လမ်းကြား ထောင့်၊, ,
09-952205256, 02-4024492
2020 | Advertisement
အမှတ် အေ-၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-459001593
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၅၈၊ မြေညီထပ်၊ (၄၅)လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် အနော်ရထာလမ်း ကြား၊, ,
09-953279898, 09-448965538, 09-448965549, 09-979826446
2021 | Advertisement
အမှတ် ဘီ-၁၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-406736798, 09-448965538, 09-448965549
အမှတ် ဒ-၈/၅၊ ၈၊ ၃၈လမ်း၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-5131347, 09-797809031
(၂၇)လမ်း၊ ၆၈လမ်းနှင့် ၆၉လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်မှန်၊, ,
09-400027584, 09-5230678
အမှတ် အေ-၂၁၊ ပထမထပ်၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
09-962022944, 09-960502425, 09-2022944
အမှတ် ၃၇၊ (၂၃)လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, ,
09-43106544, 09-972122257, 09-972122256
၅၁လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် နှင်းဆီလမ်း ကြား၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊, ,
09-693799858, 09-698185080, 09-894488074
1 2