Listings in အအေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ and နေကြာစေ့ (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ)

Showing 12 of 20 results
Advertisement
အမှတ် အေ-၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
2020 | Advertisement
အမှတ် အေ-၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-459001593
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၅၈၊ မြေညီထပ်၊ (၄၅)လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် အနော်ရထာလမ်း ကြား၊, ,
09-953279898, 09-448965538, 09-448965549, 09-979826446
2021 | Advertisement
အမှတ် ဘီ-၁၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-406736798, 09-448965538, 09-448965549
အမှတ် ၂၅၁၊ ၄ထပ် ၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊, ,
09-977183432
2020 | Advertisement
အမှတ် ၅၂၊ ၄၄လမ်း နှင့် ၄၅လမ်း ကြား၊ အောင်သာယာလမ်း၊, ,
09-402627378, 09-444728149
အမှတ် ၁၂၁၊ ၃ဝလမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-2030070, 09-444025070
အမှတ် သ-၁၂/၁၀၉၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-794700559, 09-43150697
အမှတ် ၁၅၊ (၁၅)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊, ,
02-4035380, 09-5187688, 02-4075688, 09-796881688, 09-765835380
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ကျောက်မီးအထက အနီး၊ ကျောက်မီးရွာ၊, ,
09-402542781, 09-441011143
အမှတ် ၁၁၃/၂၀၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊, ,
02-4066928, 02-4068769, 09-2000750, 09-2000595
1 2