Listings in အအေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ and ကားဝါယာရိန်းအလုပ်ရုံ

Showing 12 of 99 results
အမှတ် ဆ-၄/၈၇၊ ၈၈၊ ၆၈လမ်း၊ ဒေလီယာလမ်းနှင့် ဇလပ်ဝါလမ်းကြား၊ မြို့သစ်(၂)၊, ,
09-777792129, 09-786888669, 09-794407694, 09-258883797
2020 | Advertisement
အမှတ် အေ-၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-459001593
Advertisement
အမှတ် အေ-၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၅၈၊ မြေညီထပ်၊ (၄၅)လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် အနော်ရထာလမ်း ကြား၊, ,
09-953279898, 09-448965538, 09-448965549, 09-979826446
2021 | Advertisement
အမှတ် ဘီ-၁၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-406736798, 09-448965538, 09-448965549
၈၅လမ်း၊ ၄၂လမ်းနှင့် (၄၅)လမ်းကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊, ,
09-402787702, 09-780293354
(၁၉)လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-444010429, 09-444044420
အမှတ် ပပ-၂၃/၈၊ ၆၈လမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် (၁၃၆)လမ်း (ဖိုးရာဇာလမ်း)ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2036599, 09-442036599
1 2 3 4 5