Listings in ကားဆေးမှုတ်လုပ်ငန်း and အအေးခန်းသုံးပစ္စည်းများ

Showing 12 of 188 results
Advertisement
အမှတ် အေ-၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
သိပ္ပံလမ်း၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ အောင်သာယာ၊, ,
09-445588807
2020 | Advertisement
အမှတ် အေ-၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွှေပင်လုံအိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-459001593
အမှတ် ၁၀၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-767888892, 09-767888893, 09-790887888, 09-790889888
2020 | Advertisement
အမှတ် ၁၅၈၊ မြေညီထပ်၊ (၄၅)လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း နှင့် အနော်ရထာလမ်း ကြား၊, ,
09-953279898, 09-448965538, 09-448965549, 09-979826446
2021 | Advertisement
အမှတ် ဘီ-၁၁၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပင်လုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊, ,
09-406736798, 09-448965538, 09-448965549
အမှတ် ၁၃၊ (၁၇)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
09-43164875, 09-5169844
အမှတ် မ-၄၂၊ ၅၂လမ်း၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-420250666, 09-784333200, 09-784333600
၆၈လမ်း၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ဆင်ဖြူရှင်လမ်း ကြား၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
09-694930996, 09-252450437
၁၂-လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-257188678, 09-797547911
2020 | Advertisement
အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ စက်ဆန်း(၉)လမ်း ထောင့်၊, ,
09-5150167
၅ရလမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် မနော်ဟရီလမ်း ကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊, ,
09-697042706, 09-424130965, 09-693369897
အမှတ် နန-၁၃/၄၁၊ စံပြလမ်း၊ ၅၉လမ်း နှင့် ၆ဝလမ်း ကြား၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43095341, 09-798662598
1 2 3 4 5