အမှတ် အေ-၃၁၃၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး