Listings in တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်များ

Total 251 listings found.

We recommend following 34 businesses for Listings in တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်များ .

Showing 30 of 34 recommended businesses.
3+ Years with MD
 • ျပည္တြင္းျပည္ပ ပရေဆ...
 • ကြမ္းသီးေရာင္းဝယ္ေရး
အမှတ် ၂၉၆/၂၉၈၊ ပထမထပ်၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း၊ ၊
09-5148136
Call More info Advance 2023
7+ Years with MD
 • ဆီး၊ ဝမ္းမွန္ နက္ေက...
 • ႏွလံုးေရာဂါေဆး
 • ေသြးတိုးက်ေဆး
အမှတ် ၄၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရွာမ(အနောက်)ရပ်ကွက်၊ ၊
09-975129109, 09-31697117, 09-450668899, 09-451711265, 01-3647425
7+ Years with MD
 • နှလုံးသည်းခြေဆေး
အမှတ် ၅၉/၆၀၊ သံလွင်လမ်း၊ Windermere၊ ၊
09-5123938
Call More info Advance 2022
21+ Years with MD
 • လက္လီလက္ကားရျခင္း
 • ပစၥည္း Quality ေကာင...
အမှတ် ၃၄၊ (၄၅)လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ၊
09-2000607, 09-2007167
6+ Years with MD
 • အပုပ္ခ်ရုပ္လွျခင္း
 • ေသြးက်ေဆး
အမှတ် ဒီ-၅၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပူးမားဆောက်အအုံ၊ ရွာမ(အလယ်)ရပ်ကွက်၊ ၊
01-642047, 01-647425, 09-73242127
10+ Years with MD
 • အေၾကာေျဖလိမ္းေဆးရည္...
 • မည္သည့္ေဆးႏွင့္မတူ ...
ပုလဲလမ်း၊ မြို့သစ်၊ ၊
09-5385785, 09-260669577
20+ Years with MD
 • ရင္ေသြးငယ္မ်ားက်န္း...
 • မႏၱေလးႏွင့္နယ္မ်ားမ...
 • ပစၥည္း quality အာမခ...
အမှတ် ဏ-၆/၁၀၊ ၆၅လမ်း၊ ၁၀၆လမ်းနှင့်၁ဝရလမ်းကြား၊ ၊
09-2001080, 09-972942412, 09-448533553
5+ Years with MD
 • ဝမ္းတြင္း အရိအ႐ြဲ အ...
 • အစာလမ္းေၾကာင္းအတြင္...
 • ေသြးလမ္းေၾကာင္း၊ ေလ...
၈၂လမ်း၊ ပဲတန်းလမ်း နှင့် ချီပါလမ်း ကြား၊ တမ္ပဝတီ၊ ၊
09-2053225
Call More info Advance 2021
7+ Years with MD
 • ဆီး၊ ဝမ္းမွန္ နက္ေက...
 • ႏွလံုးေရာဂါေဆး
 • ေသြးတိုးက်ေဆး
အမှတ် ၁၃၀၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ၊
01-3647425, 09-31697117, 09-450668899, 09-451711265
18+ Years with MD
 • နန္းတြင္း ဆီးဝမ္းေသ...
 • နန္းတြင္းေဆာင္ေတာ္က...
 • နန္းတြင္းျမနန္းေဒဝီ...
အမှတ် ၈၇၊ ၈ဝလမ်း၊ (၁၁)လမ်း နှင့် (၁၂)လမ်း ကြား၊ ၊
09-2020265, 09-5177917
18+ Years with MD
 • ဓါတုပစၥည္းလံုးဝမပါ၍...
 • အစားမွား၊ ဝမ္းေဖာဝမ...
အမှတ် ၇၀၊ (၂၀)လမ်း၊ ၈၁လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းကြား၊ ၊
02-4072657, 09-2005498
6+ Years with MD
 • အေၾကာလိမ္းေဆးအမ်ိဳး...
 • ေ႐ႊေမတၱာေဆး၊ အသားလွ...
၉၁လမ်း၊ ပလိုင်းရပ်၊ ပလိုင်းဓမ္မာရုံအနီး၊ ၊
09-770240822, 09-2017406
2+ Years with MD
 • Customer စိတ္တိုင္း...
အမှတ် ၂၉၆/၂၉၈၊ ပထမထပ်၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း၊ ကာလီမန်ဘုရားကျောင်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ၊
01-8372957, 01-8375385, 01-8384077, 09-5148136, 09-788966331, 09-450042532
18+ Years with MD
 • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္...
 • လက္လီ၊ လက္ကားဝယ္ယူအ...
အမှတ် ၁၈၉၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ၊
09-2014466, 09-91009677
6+ Years with MD
 • အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရ...
အမှတ် ၈၅/ခ၊ ရတနာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ၊
01-3550360, 09-5500737
15+ Years with MD
 • ပရေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး။
အမှတ် ၉၄၊၉၆၊ ဒုတိယထပ်၊ စကားဝါ-(ဂျီ)-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ၊
09-444007036, 09-2061545
9+ Years with MD
 • ေဆးခါးႀကီး၊ ဆီးခ်ိဳ...
 • ပရေဆးေရာင္းဝယ္ေရးႏွ...
အမှတ် ၆၉၊ နေပြည်တော်လမ်း၊ မြို့မဈေးအရှေ့ဘက်၊ ၊
09-977504949, 09-2011137
12+ Years with MD
 • စကၡဳပါလေဆးျပား၊ မက္...
၉လမ်း နှင့် ၁ဝလမ်း ကြား၊ ၇၉လမ်း နှင့် ၈ဝလမ်း ကြား၊ ၊
02-4036277, 09-47130075
7+ Years with MD
 • ပရေဆးမ်ိဳးစံုဝယ္ယူရ...
အမှတ် ၁၈၁/၁၀၅၊ (၂၅)လမ်း၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ လှေတန်းကြားလမ်းသွယ်၊ ၊
09-772024926, 09-2024926
5+ Years with MD
 • "ေရႊစြမ္းအား" တိုင္...
 • "စြမ္းအား" ေခ်ာင္းဆ...
အမှတ် ၃၉-ည၊ အသောကလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊ ၊
09-5125068, 09-765125068
4+ Years with MD
 • ျမန္မာေဆးမ်ိဳးစံုလက...
အမှတ် ၁၃/၁၄၊ မြေညီထပ်၊ (၂၆)လမ်း နှင့် (၂၇)လမ်း ကြား၊ ဈေးချိုပလာဇာ၊ ၈၄(အေ)လမ်း၊ ၊
09-795547955, 09-792010140
7+ Years with MD
 • လိပ္ေခါင္းအထူးကုသေပ...
 • လိပ္ေခါင္း၊ ဂရင္ဂ်ီ...
အခန်း ၅၊ ၁ဝလမ်း နှင့် ၁၁လမ်း ကြား၊ ၇၅လမ်း နှင့် ၇၆လမ်း ကြား၊ အထက(၂၅) တောင်ဘက်၊ စတုဘုံမ္မိကမဂ္ဂင်ရိပ်သာအတွင်း၊ ၊
09-2010745, 09-692568862
11+ Years with MD
 • ေသြးေဆး၊ မဟာေျဖေဆး၊...
အမှတ် ၁၊ သဇင်-(အီး)-ရုံ၊ အဆင့်မြင့်ဈေးချို၊ ၊
09-2020603, 09-43140148
9+ Years with MD
 • နယ္မွမွာယူလိုသူမ်ား...
၇၃လမ်း၊ တိုင်းရင်းဆေးတက္ကသိုလ် အရှေ့ဘက်၊ မန္တလေး-မတ္တရာလမ်း၊ ၊
09-259001519
19+ Years with MD
 • တိုင္းရင္းေဆးအမ်ိဳး...
 • တိုင္းရင္းေဆးဝါးထုတ...
အမှတ် ၁၅၊၁၇၊၁၉၊ မြေညီထပ်၊ သဇင်-အီး-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ၊
09-2013433, 09-2005703
8+ Years with MD
 • ပစၥည္း Quality အာမခ...
အကွက် ၃၈၂၊ မိုးကောင်းဘုရား တောင်ဘက်၊ ၄၁လမ်းအနောက်ထိပ်၊ သံလျှက်မှော်အနောက်၊ ၊
09-2020473, 09-442020473
1 2
to view 251 listing result for Listings in တိုင်းရင်းဆေးဆိုင်များ