Parkway Health Patient Assistance Centres [Mandalay Office]

အမှတ် ဘလောက်-၄၊ ယူနစ်-၁၅၊ ၇၃လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေးအိမ်ယာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး