အမှတ် အကွက်-၂၁၄၊ သင်္ဂဇာချောင်းပတ်လမ်း၊ (၂၂)လမ်းနှင့် (၂၆)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအနောက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး