OK Plastic Factory

advance

အမှတ် ၅၃/၉၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ ၃၂(အေ)လမ်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • လက္ဆြဲအိတ္၊ အတြင္းခံအိတ္၊ ပုဆိုး၊

Categories

  • ပလတ်စတစ်ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း
  • အိတ်အမျိုးမျိုး (အခြား)