Listings in မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ် and အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းများ

Showing 12 of 35 results
2020 | Advertisement
အမှတ် စီ-အက်ဖ် ၃၊ ၄ဝလမ်း၊ ၇၁လမ်း နှင့် ၇၂လမ်း ကြား၊ အောင်ဇမ္ဗူကျော်တိုက်တန်း၊, ,
09-797111712, 09-420253328
2020 | Advertisement
အမှတ် ၅၁၄/၂၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ ရွှေယဉ်မွန်ဓမ္မာရုံလမ်း၊, ,
09-896810869, 09-402703322
2021 | Advertisement
အမှတ် ၅၁၄/၂၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ၅ရလမ်း နှင့် ၅၈လမ်း ကြား၊ ရွှေယဉ်မွန်ဓမ္မာရုံလမ်း၊, ,
09-796810869, 09-402703322
၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ မေခလမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-787711052
အမှတ် ၁၇၁၊ (၃၂)လမ်း၊ ၆၃လမ်းနှင့် ၆၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-798597745, 09-444003255
2020 | Advertisement
အမှတ် မမ-၁၅၊ အခန်း ၈၊ တိုက် ၁၃၊ မြေညီထပ်၊ ၄၈လမ်း၊ မြရည်နန္ဒာ၊, ,
09-444026706, 09-787392747
အမှတ် ၃-အေ/၄၊ (၆၀)လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ အောင်ပြည်မိုးအိမ်ရာ၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-456426723, 09-971681821, 09-966314523
အမှတ် ၁၁၇၊ ၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ အောင်ကမ႓ာလမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-259021722, 09-402695102, 09-974266158
၆၉လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းပျော်ဘွယ်၊, ,
09-777716256, 09-690708252
အမှတ် ၅၀၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊, ,
09-402588800, 09-400838384, 09-442225533, 09-442033906
1 2 3