Listings in မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ် and ရောဂါရှာဖွေရေး ဆေးခန်းများ

Showing 12 of 30 results
၈၉လမ်း၊ (၂၃)လမ်းနှင့် (၂၄)လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, ,
02-4031005, 09-962025715, 09-442025715
အမှတ် ၃၅၈၊ ၈၉လမ်း၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် တောင်ဘက်၊ စိန်ပန်း၊, ,
09-964346001, 09-964346002, 09-964346003, 09-964346004
အမှတ် ၃၊ (၃၀)လမ်း၊ ရရလမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
02-4064956, 02-4072985
အမှတ် ၃၊ ၃ဝလမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် ၇၈လမ်း ကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ,
02-4072985, 02-4064956
၂၆လမ်း၊ ၆၆လမ်း ထောင့်၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-454926600, 09-36363939
အမှတ် ၁၆၅၊ ၂၉လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-455568929, 02-4036855, 02-4022469, 02-4023735, 02-4033806, 02-4036790
1 2 3