Listings in အရက် နှင့်ဘီယာ (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ) and မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်

Showing 12 of 23 results
အမှတ် ၉၈၊ ကန်တော်ကြီးအရှေ့ပိုင်း၊ သံလျှက်မှော်တောင်၊, ,
02-4059227, 02-4059921, 02-4059485, 09-780222710, 09-265461102
အမှတ် မ-၄၁/၁၊၂၊ ၄၁လမ်း၊ (၅၂)လမ်း ထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-5128392, 02-2847587, 02-2847775
အမှတ် အကွက်-၆၀၃၊ ဒန္တပင်ရပ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊, ,
02-4070027, 09-91000055, 09-91000077, 09-91000088
အမှတ် မ-၂၄/၁-ဘ၊ ၆၈လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-896502479, 09-43102342
အမှတ် တတ-၉၊ ၆၂လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း နှင့် အောင်ဇေယျလမ်း ကြား၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-969606761, 09-969606809
၂၆လမ်း၊ ၆၆လမ်း ထောင့်၊ မဟာဇေယျဘုံ၊, ,
09-454926600, 09-36363939
အမှတ် ၁၆၅၊ ၂၉လမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊, ,
09-455568929, 02-4036855, 02-4022469, 02-4023735, 02-4033806, 02-4036790
(၁၇)လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊, ,
09-33445488, 09-73213234, 09-441044251, 09-256502119
1 2