၇၂လမ်း နှင့် ၇၃လမ်း ကြား၊ (၁၁၃) ဆင်ဖြူရှင်လမ်း နှင့် (၁၁၄) ဝေသာလီလမ်းကြား၊ ၇၂လမ်းသွယ်(ဘီ)၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
စိုက္ပ်ိဳးေရးပိုက္ႏွင့္ ပိုက္ဆက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်လွ်က္႐ိွပါသည္။

Products and Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးပိုက္ႏွင့္ ပိုက္ဆက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး
  • စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ရ႐ိွႏိုင္ျခင္း၊ နယ္အေရာက္ (ကားဂိတ္)ပို႔ေပးျခင္း၊ လူႀကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

Categories

  • ပိုက္ႏွင့္ေရစုပ္စက္ အပိုပစၥည္းမ်ား
  • ေရပိုက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား