Listings in ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ

Total 107 listings found.

We recommend following 14 businesses for Listings in ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ .

Showing 14 of 14 recommended businesses.
7+ Years with MD
 • BPI ေဆးပစၥည္း စားေဆ...
 • BPI ေဆးပစၥည္းမ်ိဳးစ...
ဆေးဝါးစက်ရုံ၊ (အင်ရောင်း)၊, ,
09-779476900, 09-791403008
6+ Years with MD
 • Diagnostic Measurem...
 • Dispossible Products
 • Hospital Equipment
အမှတ် အက်ဖ်-၂၅/၂၇၊ တိုက် ဘီ၊ ပထမထပ်၊ ဆရာစံလမ်း၊ ကမ႓ာအေးဘုရားလမ်း ထောင့်၊ ပုလဲကွန်ဒို၊, ,
01-549567, 01-541162, 01-548972, 09-250283873, 09-443114675
15+ Years with MD
 • ျပင္ပလူနာကုဌာန၊ အတြ...
အမှတ် ၄၇၊ (၃၁)လမ်း၊ ၆၉လမ်း နှင့် ရဝလမ်း ကြား၊, ,
09-796668880, 09-896808811
6+ Years with MD
 • Diagnostic Imaging,...
 • Molecular Imaging, ...
အမှတ် ၁၀၁/၁၀၂၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာကွန်ဒို(ဘီ)၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊, ,
01-557432, 09-961337695
5+ Years with MD
 • Medical & Hospital ...
အမှတ် ၁၈၁၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊, ,
01-202120, 01-299797
15+ Years with MD
 • ေဆး႐ံုသံုးေဆးဂြမ္းလ...
 • ပိုးမႊားသန္႔စင္ေစၿပ...
 • အတုအပသတိျပဳပါ။
နန်းတော်ရာစံပြကွက်သစ်၊, ,
09-2000320, 09-5130421
6+ Years with MD
 • Medical & Dental Im...
 • Contrast Injectors ...
 • Immobilization Devi...
အမှတ် ၃၉၇၊ ကံ့ကော်မြိုင်လမ်း၊ ၂၃/သုဝဏ္ဏ(စုပေါင်း)ရပ်ကွက်၊, ,
09-5136284, 09-5102199, 09-43024914, 09-444600997
4+ Years with MD
 • Surgical Equipment
 • Medical Equipment
အခန်း ၃၊ တိုက် ၃၉၊ ဗဟိုစည်အိမ်ရာ၊, ,
09-420011344
3+ Years with MD
 • Clinical Laboratory...
 • Life Sciences Resea...
အမှတ် ၅၁/အိုင်၊ ၄ထပ် ၊ (၃၀)လမ်း၊ ရရလမ်း နှင့် (၇၈)လမ်း ကြား၊, ,
09-2030092, 09-402598200, 09-43137469
2+ Years with MD
 • ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည...
အမှတ် ၁၊ ယိုးဒယားလမ်း၊ (၉)မိုင်၊, ,
09-454904480, 09-454904481
2+ Years with MD
 • သြား ေဆးကုခန္းသံုးပ...
 • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္...
၈၃လမ်း၊ (၂၈)လမ်း နှင့် (၂၉)လမ်း ကြား၊, ,
09-442882299, 09-777774411
to view 107 listing result for Listings in ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ