Listings in အစားအစာအရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှု

Showing 12 of 18 results
အမှတ် မ-၆၀/၃၆၊ ၅၈လမ်း၊ ၃ရလမ်း နှင့် ၃၈လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-404241165, 09-404241164, 09-963709999
၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ မြတ်သုခလမ်း၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-781060606, 09-782060606, 09-773060606
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-778801666, 09-778802666, 09-778803666, 09-778804666
၆၈လမ်း၊ ၄၁လမ်း နှင့် ၄၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၁)၊, ,
09-771001011
အမှတ် စ-၆/၇၇၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-768499940
၁၅လမ်း နှင့် ၁၆လမ်း ကြား၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊, ,
09-952230034, 09-777500181
အမှတ် 365၊ (၃၀)လမ်း၊ ၉ဝလမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊, ,
09-750235051, 09-750235052, 09-750235053
အမှတ် ၁၁-အေ၊ ၆၃လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၁)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊, ,
09-269199848, 09-269199849
1 2