အောင်ဇေယျလမ်း၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး