MANAGEMENT & BUSINESS CARE
MANAGEMENT & BUSINESS CARE

MANAGEMENT & BUSINESS CARE

5.0 ( 0 Ratings ) |
အခန်း အီး-၄၊ တတိယထပ်၊ ၃၄လမ်း၊ (၇၈)လမ်း ထောင့်၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊ အမ်အိုင်စီတီပတ်ခ်၊, ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Open at 9:00 AM
Monday : 9:00 am - 5:30 pm
Tuesday : 9:00 am - 5:30 pm
Wednesday : 9:00 am - 5:30 pm
Thursday : 9:00 am - 5:30 pm
Friday : 9:00 am - 5:30 pm
Saturday : 9:00 am - 5:30 pm
Sunday : 9:00 am - 5:30 pm
Get directions .
Business Overview
MBC was started by a small group of people to develop ICT solutions in the country. We always care about employee development, motivation, and job satisfaction. We often provide plans and opportunities to make them motivated and creative. Initially, MBC developed its IT solutions with the DOS version. Then, developed a desktop version to upgrade better solutions. After that, the desktop version is upgraded into a web version when new technologies are applied in the market and now we developed a cloud version. We are also setting up a plan to explore further advanced technological development.
Brands / Services
  • ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္ မွန္၊ မမွန္ခ်က္ခ်င္းသိ႐ွိႏိူင္ျခင္း။
  • ေငြေၾကးစနစ္မ်ိဳးစံု သံုးႏိူင္ျခင္း။
  • ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို Count (အေရအတြက္)မ်ိဳးစံုသံုးႏိုင္ျခင္း။
  • Company ခဲြမ်ားတိုးခ်ဲ႕သံုးႏိုင္ျခင္း၊ Computer အလံုးအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မ႐ွိ ခ်ိတ္ဆက္သံုးႏိုင္ျခင္း၊ စာရင္းမ်ားကို Myanmar/English တဲြၿပီးထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ အစမ္း႐ွင္းတမ္း၊ လက္က်န္႐ွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ အ႐ႈံးအျမတ္ စာရင္းမ်ားကိုအလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း။
  • Intergated Accounting Information Mangement System.
  • POS System, Restaurant System, Petrol POS System.