အမှတ် ၉/အေ၊ ကွမ်အက်သားမင်းသားလမ်း၊ ယောအတွင်းဝန်ဦးဖိုးလှိုင်လမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
Mahar Ayear Plastic Printings အမွတ္ဆ-၂၅၊ ကၽြဲဆည္ကန္(၉)လမ္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးကားလမ္းအေနာက္ဘက္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႐ွိပါသည္။ Mahar Ayear Plastic Printings ၏အဓိကထုတ္ကုန္မ်ားမွာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ ေဆးဝါးသံုးပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အလိပ္မ်ား (Roll Type)၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ ေရသန္႔ႏွင့္ အခ်ိဳရည္ဗူး၊ PVC Shrink lable မ်ား၊ Cap Seal မ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားျဖစ္သည္။

Products and Services

  • လူသံုးကုန္ပစၥည္းသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား
  • ေဆးဝါးသံုးပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားႏွင့္ အလိပ္မ်ား (Roll Type)
  • စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား
  • ေရသန္႔ႏွင့္ အခ်ိဳရည္ဗူး၊ PVC Shrink lable မ်ား၊ Cap Seal မ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုး ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား

Categories

  • ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပလတ္စတစ္အိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပလတ္စတစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ပလတ္စတစ္စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား