M.S

basic

အမှတ် ၃၄၇၊ ဘုံးအိုးဈေး တောင်ဘက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
Started 2019,included employee 2

Products and Services

  • ၾကက္ဥထည့္ ေကာ္ကဒ္စက္႐ံုႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ၊ ဖီတန္၊ ဘဲစာႏွင့္ ၿမိတ္ပုဇြန္ဖြဲ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းဝယ္ေရး

Categories

  • ေမြးျမဴေရးအစာ