အမှတ် အေ-၆၃၊ စကိုင်းဝေါလ်ရှော့ပင်းမောလ်း၊ မန္တလေးရတနာမောလ်၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး