Listings in အလုပ်သမားရုံးများ and ကော်ဖီမစ် ဖြန့်ချိရေး လုပ်ငန်းများ

Showing 12 of 35 results
2020 | Advertisement
အမှတ် (၃၀)၊ ဠ/၁၃၊ ၇၃လမ်း နှင့် ၇၄လမ်း ကြား၊ ဇော်ဂျီလမ်း နှင့် ကျန်စစ်သားလမ်း ကြား၊ ကျွဲဆည်ကန်ကားကြီးဝင်း တောင်ဘက်၊, ,
09-791600000, 09-977182539
အမှတ် ၇၊ (၁၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ မေဃဂီရိ၊, ,
02-4030427, 02-4066640, 09-405110055, 09-405110066
အမှတ် အီး-၂/ဘီ၊ (၆၂)စက်မှုပန်းခြံလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4072758, 02-5153341
1 2 3