(၃၆)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

All Branches

KD
09-772039788, 09-785830242
အမှတ် ၆၈၊ ၆၈လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၂)၊, ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး, Myanmar