(၁၁)လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး