GALAXY LIGHT
GALAXY LIGHT

GALAXY LIGHT

5.0 ( 0 Ratings ) |
အမှတ် ၉၉၀၊ မြကန်သာ(၁)လမ်း ၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန် (၂)၊ (၆၃)ရပ်ကွက်၊, ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Open at 9:00 AM
Monday : 9:00 am - 5:00 pm
Tuesday : 9:00 am - 5:00 pm
Wednesday : 9:00 am - 5:00 pm
Thursday : 9:00 am - 5:00 pm
Friday : 9:00 am - 5:00 pm
Saturday : 9:00 am - 5:00 pm
Sunday : 9:00 am - 5:00 pm
Get directions .
Other Business Categories
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းျပဳျပင္ေရး
  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
Brands / Services
  • Galaxy Light Customer want to goods for services is No.1